"Enea" grieķu valodā nozīmē deviņi. Un tieši tāpēc šajā personību tipoloģijā ir deviņi tipi. Eneagrammas simbols ietver 9 punktus uz riņķa līnijas, kuri turklāt ir savienoti savā starpā, veidojot savdabīgu deviņstūrainu figūru. Katrs punkts apzīmē vienu personības veidu. Veidu, kā tiek domāts, justs un veidu, kā notiek rīcība. Katram no eneatipiem (tā eneagrammas teorijā dēvē personību tipus) ir savs, unikāls potenciāls, kuru iespējams pilnvērtīgi īstenot, tikai apzinoties neapzināto motivāciju jeb kaislību.

Pirmais eneatips

Pirmais eneatips. Ceļš no perfekcionista uz lojalistu.Viskārtīgākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas mierā, ceļā no perfekcionista uz reformatoru. Vēl>>

Otrais eneatips

Otrais eneatips. Ceļš no aprūpētāja uz palīgu.Vismīļākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas pieticībā, ceļā no aprūpētāja uz palīgu. Vēl>>

Trešais eneatips

Trešais eneatips. Ceļš no izcilnieka uz sasniedzēju.Visefektīvākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas godīgumā, ceļā no izcilnieka uz sasniedzēju. Vēl>>

Ceturtais eneatips

Ceturtais eneatips. Ceļš no traģiska romantiķa uz individuālistu.Visunikālākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas vienotībā, ceļā no traģiskā romantiķa uz individuālistu. >

Piektais eneatips

Piektais eneatips. Ceļš no novērotāja uz domātāju.Visgudrākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas dāsnumā, ceļā no novērotāja uz domātāju. Vēl>>

Sestais eneatips

Sestais eneatips. Ceļš no šaubīgā uz lojālistu.Visreālākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas drosmē, ceļā no šaubīgā uz lojālistu. Vēl>>

Septītais eneatips

Septītais eneatips. Ceļš no epikūrieša uz entuziastu.Visjautrākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas jūtīgumā, ceļā no epikūrieša uz entuziastu. Vēl>>

Astotais eneatips

Astotais eneatips. Ceļš no izaicinātāja uz līderi.Visspēcīgākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas nevainīgumā, ceļā no izaicinātāja uz līderi. Vēl>>

Devītais eneatips

Devītais eneatips. Ceļš no starpnieka uz samierinātāju.Vismierīgākie cilvēki.  Šo cilvēku izaugsme slēpjas enerģijā, ceļā no starpnieka uz samierinātāju. Vēl>>

Tomēr ar to viss nebeidzas. Eneagrammas teorija savā ziņā ir visaptveroša. Tā paredz, ka cilvēki mainās, nonākot stresā, vai, tieši otrādi, esot komfortā (eneagrammas dinamikas teorija). Vēl eneagrammas teorija paredz, ka bērnībā vairāk tiek attīstīts viens no trim instinktiem (instinktu teorija). Tāpat eneagrammas teorija paredz, to, ka ikdienas dzīve mūs ietekmē un mēs varam atrasties dažādos attīstības līmeņos (deviņu attīstības līmeņu teorija). Un vēl mūs var ietekmēt kāds no blakus esošajiem eneatipiem. Gan eneagrammas zīmē esošais eneatips (spārnu teorija),  gan tas eneatips, kas piemitis kādam mums tuvam cilvēkam bērnībā (tritipu teorija). Vai saskaitījāt? Tā mēs no 9 eneatipiem varam iegūt vairāk kā 26 tūkstošus dažādu izpausmju kombināciju! Mēs tiešām esam dažādi. 

 Eneatipa intervija  
      Iepazīsti sevi!     
      

Enegrammas koučings  
     Pilnveido sevi!   

 Eneagramma pāriem 
    Uzlabo attiecības!  

Eneagramma komandām
    Spēcini komandu! 

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk